111 producentów rolnych i zakładów przetwórczych ma certyfikat Systemu Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP, który jest gwarancją, że wyprodukowana w tym systemie żywność, np. wieprzowina, drób czy wędliny były kontrolowane na każdym etapie produkcji i jest najwyższej jakości.

System jakości QAFP, czyli wieloproduktowy System Gwarantowanej Jakości Żywności został wprowadzony w życie w 2009 r. z inicjatywy Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego (UPEMI). Przygotowali go ekspertów i naukowców z wiodących ośrodków akademickich w Polsce. Obecnie w tym systemie produkowane i pakowane jest mięso wieprzowe, drobiowe, wędliny oraz konserwy.

Znak QAFP (Quality Assurance for Food Products) ma 139 produktów (93 wędliny, osiem rodzajów konserw, pięć produktów wieprzowych oraz 22 – produkty drobiowe). W ciągu ośmiu lat funkcjonowania systemu wydano 382 certyfikaty. Obecnie certyfikat posiada m.in. 63 producentów trzody, w gospodarstwach, których jest 315 tys. świń, sześć ubojni trzody chlewnej oraz 11 zakładów ubojowych drobiu i 17 zakładów przetwórczych – poinformowała PAP dyrektor UPEMI Agnieszka Różańska.

Ideą wprowadzenia systemu jakości było zwiększenie zaufania do produktów. Epidemie chorób odzwierzęcych czy przypadki fałszowania żywności powodują, że konsumenci coraz częściej zwracają uwagę na jakość i bezpieczeństwo produktów. Znak QAFP ma gwarantować, że kupiony produkt nie tylko ma sprawdzony skład najlepszej jakości, ale posiada również odpowiednie walory smakowe, wizualne oraz kulinarne – tłumaczyła dyrektor.

Certyfikat jest nadawany przez niezależne jednostki certyfikujące, które są nadzorowane przez Polskie Centrum Akredytacji. Jest on ważny jedynie przez rok. Jeżeli rolnik, ubojnia czy zakład mięsny chce dalej posługiwać się znakiem musi ponownie poddać się kontroli przez jednostkę certyfikującą.

Różańska zaznaczyła, że systemowe podejście do jakości QAFP nie od razu spotkało się ze zrozumieniem i dopiero z czasem zaczęło do siebie przekonywać coraz szersze grono uczestników Systemu. Wyższe wymogi oznaczały większe koszty, ale uzyskanie certyfikatu powinno przynosić większe przychody, gdyż produkt powinien być droższy. Konsumenci jednak zanim będą gotowi do zapłacenia wyżej ceny, muszą znać zalety produktów QAFP. W rozpoznawaniu znaku trochę pomogły unijne pieniądze. W latach 2014-2016 prowadzona była specjalna kampania promocyjna. Z badań przeprowadzonych po jej zakończeniu – w styczniu 2017 r. wynika, że co dziesiąty Polak rozpoznaje znak QAFP – podkreśliła Różańska.

Logo UE
Logo UE
Logo UE